Angående rating og klasser gjennom Oslo Tour 2018

Som tidligere år gir vi tillatelse til spillere å fullføre Oslo Tour i klassen de startet i, så lenge man oppfyller kravene i PDGA sin turneringsmanual 2.02 Exceptions. For å få dette må det søkes til td@oslotour.no i god tid før turnering (minimum 2 uker før turnering),  med info om hvilken klasse spilleren ønsker å spille i.

Dette gjelder kun i de to kommende turneringene, og for spillere som har fått rating som gjør at de må spille i klasse over tidligere deltagelser i Oslo Tour 2018.

For mer info refererer vi til PDGA sitt reglement – https://www.pdga.com/rules/competition-manual/202