Innkalling til årsmøte 2018

Vi er straks inne i ny sesong, og årsmøtet for Oslo Tour-foreningen skal avholdes. Her er informasjonen før møtet.Oslo Tour Stipendet

Årsmøte har blitt satt til 31. mars klokken 19.00 på O`Learys Stovner.

Saksliste Årsmøte 2018:

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Sak 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle foreningens årsberetning

Sak 5. Behandle foreningens regnskap

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Sak 7. Vedta foreningens budsjett

Sak 10. Valg

Følgende dokumenter vil publiseres fortløpende på denne siden: