Oslo Tour stipendet 2020

Vil du ut i verden og spille? Søk Oslo Tour stipendet!

Er du en discgolfer fra Oslo-området som er medlem i en Oslo-klubb, har spilt Oslo Tour tidligere og kan tenke deg å spille en turnering utenfor Norge i 2020? Oslo Tour-stipendet har som mål å gi spillere på alle ferdighetsnivåer i Oslo området muligheten til å reise, få erfaring fra internasjonale turneringsspill, knytte nye kontakter og oppleve diskgolf på andre arenaer gjennom økonomisk støtte. 

Den 06/02 kl. 18.00 åpner vi opp for søknader for 2020-sesongen. Lenke til skjema finner du nederst, og aktiveres da

Jon-Eric Melsæter dro til Tyyni, Finland i 2019 og spilte verdens største amatørturnering med støtte fra Oslo Tour foreningen og hjemklubben hans, Ekeberg Sendeplateklubb.

Rammer og krav for støtten:

Søkere kan få opptil 4.000,-. I år er potten beløpene deles ut fra på 48.000,-. Førstemann til mølla gjelder.

Pengene betales ut etterskuddsvis. For å få utbetalt pengene skal det sendes inn en kort rapport med bilder eller film til post@oslotour.no, som vil publiseres på våre hjemmesider og sosiale medier. Vi ber om minimum to bilder eller film og en liten reiserapport som bør være på minimum 150 ord. En redigert film på minimum 45 sekunder går også. Komiteen tar forbehold om en viss redigering av teksten uten å endre innholdet. Om turneringen ikke fullføres, men reisen er foretatt, må det fremlegges gyldig legeerklæring for frafallet om det skal utbetales støtte.

Søkere må ha spilt Oslo Tour tidligere, som representant for én av arrangørklubbene for Oslo Tour.

Spillere kan settes på venteliste hvis hele beløpet har blitt lovt bort, i tilfelle tilgodesette spillere ikke skulle komme med på turneringen det ble søkt om støtte til.

Hvilke typer arrangementer det kan søkes på:

  • EuroTour
  • EuroProTour
  • EM 
  • VM 
  • PDGA Majors
  • A-tiers (ikke norske A-tiers, med mindre de oppfyller noen av de andre kravene nevnt over).

Trykk her for å komme til søknadsskjemaet for Oslo Tour Stipendet 2020.