27. september 2017

4. Oslo Tour Stipendet

Oslo Tour-stipendet har som mål å gi spillere på alle ferdighetsnivåer i osloområdet muligheten til å reise, få erfaring fra internasjonale turneringsspill, knytte nye kontakter og oppleve diskgolf på andre arenaer.

Alle spillere som oppfyller kravene kan søke i annonsert søknadsperiode, som åpner 6. februar 2020. Det er en begrensning på én søknad per år per spiller. Det vil bli praktisert et «førstemann-til-mølla prinsipp» på søknadene. Spillere kan settes på venteliste hvis hele beløpet har blitt lovt bort, i tilfelle tilgodesette spillere ikke skulle komme med på turneringen det ble søkt om støtte til.

Link til søknadsskjema for Oslo Tour-stipendet 2020 – åpner 6. februar

 • Målgruppe: Spillere i alle diskgolfklasser (jf. PDGA og nasjonale turneringers klasser).
 • Søknadsbeløp: 4000,-
 • Søkere må ha spilt Oslo Tour tidligere, som representant for én av arrangørklubbene for Oslo Tour.
 • Hvilke typer arrangementer det kan søkes på:
  • EuroTour
  • EuroProTour
  • EM i diskgolf
  • VM i diskgolf
  • PDGA Majors
  • A-tiers (ikke norske A-tiers, med mindre de oppfyller noen av de andre kravene nevnt over).
 • For å få pengene skal det sendes inn en kort rapport med bilder til post@oslotour.no, som vil publiseres på våre hjemmesider. Vi ber om to bilder og en liten rapport som bør være på minimum 150 ord. Komiteen tar forbehold om en viss redigering av teksten uten å endre innholdet
 • Pengene betales ut etterskuddsvis, ved fullført turnering og mottatt rapport. Om turneringen ikke fullføres, men reisen er foretatt, må det fremlegges gyldig legeerklæring for frafallet om det skal utbetales støtte.